naturecaremajorstuen@gmail.com  |  Kun online bestille time
Follow us :-

Migreneklinikken

Om Migrene

                                                                                           

Migrenehodepine, rygg- og nakkesykdom er rangert av WHO som de tre lidelser som gir størst invaliditet for personer opptil 50 år. Deretter blir de forbigått av en annen hjernelidelse – Alzheimer. Men, når migrenepasienten ikke har hodepineanfall er de friske og arbeidsføre. Klart det er mye å hente på behandling som gir mindre hodepine. Rygg og nakkelidelser er vanlige triggere for migrene. Behandling av dem er et viktig ledd i å redusere hodepine.

Migrene er ofte undervurdert av lærere, kolleger, partnere og foreldre.  Både barn og voksne med migrene har rettigheter i forbindelse med skole og arbeidsliv. Pasienter med migrenediagnose får anfallsmedisiner på «blå resept». Det gjelder også behandling med Botox og de nye migrenemedisinene ved egen søknad til Helfo for de migrenepasientene som oppfyller kravene til alvorlig kronisk migrene.

Nye skreddersydde migrenemedisiner med stor effekt på de sykeste.

Det er for første gang utviklet en skreddersydd forebyggende migrenemedisin-type. Denne retter seg mot smertestoffet CGRP som spruter ut ved migrenehodepine og som ligger på et høyere nivå hos pasienter med kronisk migrene enn de med sjeldne anfall. De nye medisinene binder seg enten til selve CGRP molekylet eller til reseptoren det skal binde seg til og hindrer smerteanfallet. Dette er en forebyggende medisin som først og fremst skal redusere antall anfall. Men siden det reduserer det verste smertestoffet CGRP, får de fleste også lettere anfall og dagene mellom blir helt krystallklare. Men husk at alle migreneanfall skal behandles med anfallsmedisin.

Det er på verdensbasis laget 6 forskjellige medisiner hvorav 3 er godkjent i Norge hittil :

  • Almovig: sprøytepenn 1 gang pr måned – godkjent refusjon etter søknad fra nevrolog.
  • Ajovy: sprøytepenn 1 gang hver 3. måned – godkjent refusjon etter søknad fra nevrolog.
  • Emgality: sprøytepenn 1 gang pr måned – avventer svar på søknad om refusjon
  • Les mer